ČeskyEnglish

Půjčování

Využití knihovny

Prostory knihovny jsou otevřeny široké veřejnosti. Každý může využít služeb knihovny, ale musí mít platnou průkazku, pokud si chce půjčovat knihy.

Získání průkazky knihovny

Všichni, kdo chtějí mít výpůjční právo, musí vyplnit přihlášku (k vyzvednutí v knihovně) a zaplatit příslušný poplatek.

Vyžadujeme od každého žadatele dvě fotografie pasového formátu a předložení průkazu totožnosti.

Osoba, na jejíž jméno je průkazka vydána, musí být osobně přítomna při vypůjčování knih. Průkazka je nepřenosná. Členové rodiny si mohou vypůjčovat knihy na jeden uživatelský účet.

Průkazky se běžně vydávají pro děti od šesti let, ale je možné se s rodiči domluvit na tom, čemu dávají přednost.

Při půjčování  je nutné předložit platnou průkazku. První průkazka je vydávána zdarma v rámci zaplacení uživatelského poplatku. Poplatek za  vystavení nové průkazky, byla-li ztracená nebo zničená, činí 35 Kč.

Každý držitel průkazky dostane brožuru s výpůjčním řádem knihovny, kde jsou další informace  včetně dalších výpůjčních pravidel.

Poplatky

ROČNÍ

Jednotlivci   300 Kč
Rodina   500 Kč
Skupina/instituce 1500 Kč
Student denního studia   150 Kč
Důchodce   150 Kč
Invalidé   150 Kč 

ČÁSTEČNÉ 

Vypůjční právo může být na celý rok nebo také na kratší dobu od tří do šesti měsíců.

  Jednotlivci Rodina
3 měsíce 125 Kč 175 Kč
6 měsíců 175 Kč 275 Kč

Popis kategorií

Jednotlivec - Osoba, která nepatří do ostatních kategorií a platí poplatky na celoroční nebo částečné  období.

Rodina - Omezené na členy dané rodiny. Děti mladší šesti  let nepotřebují mít vlastní průkazky, ale jinak dětem mohou být průkazky vystaveny.

Skupina/instituce - Organizace mohou zajistit výpůjční práva až sedmi lidem najednou. Jednotlivci musí prokázat příslušnost k organizaci.

Student denního studia - Osoba, která je zapsána do denního studia na registrované střední škole nebo univerzitě. Jednotlivci se musí prokázat studijním průkazem nebo potvrzením o studiu.

Důchodce - Osoby, kterým je 65 let a více, nebo kteří v současné době pobírají důchod. Musí mít k tomu řádné potvrzení.

Invalidé - Osoby které jsou invalidní. Musí k tomu mít řádné potvrzení.

(Je možné udělit vyjímku těm, kteří jsou finačně limitováni. Zeptejte se ředitele knihovny na podrobnosti.)

Výpůjční pravidla

Výpůjční doba pro většinu materiálů je 3 týdny.

Počet knih nebo dalších materiálů, který může být vypůjčen jednotlivcem v danou dobu je šest. Počet výpůjček se může násobit podle počtu členů v rodině.

Vypůjčovatel je odpovědný za všechny zapůjčené materiály, které nelze dále půjčovat někomu dalšímu.

Poplatky za překročení výpůjční doby a upozornění

Pokuty za překročení výpůjční lhůty jsou 3 Kč za den na každý materiál.

Penále nesmí překročit cenu materiálu.

Pokud jsou materiály navráceny v tzv. milosrdném období, do dvou dnů po uplynutí výpůjční doby, penále se neúčtuje. Po této době se pokuty účtují v plné výši včetně těchto dvou dnů.

Není možné si vypůjčit jiné materiály, dokud není zaplacené penále.

Členové knihovny musí zaplatit náhradu za ztrátu, zničení nebo nenavrácení materiálů.

Prodloužení a rezervace

Materiály mohou být prodlouženy na další výpůjční dobu za předpokladu, že o ně nepožádal jiný člen knihovny.

Prodloužení může být provedeno telefonem nebo e-mailem za předpokladu, že zde existuje písemné potvrzení (tzn. že člen knihovny musí mít e-mail), jinak musí být materiály prodlouženy osobně.

Je možné učinit rezervaci na jakékoliv knihy nebo jiné materiály, které nejsou v současné době k dispozici.

Pokud byste si chtěli rezervovat knihu nebo materiál, můžete zavolat, poslat email nebo přijít osobně a nechat se zapsat do rezervovacího seznamu.

Vyrozumíme Vás e-mailem nebo telefonicky, až budou materiály k dispozici.

Je potřeba si je vyzvednout během jednoho týdne, jinak budou vráceny do běžného oběhu.

Kontaktujte nás

Křest'anská knihovna Praha
Balbínova 10
120 00 Praha 2
Česká republika

(420) 602 750 610
krizovatka.crossroads@gmail.com

Vedení knihovny:
Jim a Laurie Barnesovi


XML Sitemap  |  RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2021 Křesťanská knihovna Praha